Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

On 2:00 π.μ. by Συνάντηση Ελλήνων in ,    No comments
Γράφει ο Π.Κ.
Μετά από συζητήσεις με νομικούς και δικαστικούς, αγαπητέ συνέλληνα, κατάλαβα μεταξύ άλλων τι είναι το νομοσχέδιο που κατέθεσε προς ψήφιση ο υπ. Δικαιοσύνης που αφορούν τις αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚπολΔ). Θα στο θέσω με απλά  παραδείγματα για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.

 Όταν εκδοθεί διαταγή πληρωμής, ο καθού(δηλαδή ο οφειλέτης) έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση ανακοπής μόνο κατά της διαταγής πληρωμής και του αφαιρείται το δικαίωμα να αμυνθεί κατά την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αργότερα. Η παγίδα ακόμη και στο εναπομείναν δικαίωμα άμυνας, κρύβεται στις προθεσμίες κοινοποίησης της διαταγής πληρωμής. Στην ουσία με λίγα λόγια δεν προλαβαίνεις να πεις το όνομά σου, έχει περάσει η προθεσμία άσκησης ένδικου βοηθήματος από τον καθού. Πάει λοιπόν η περιουσία σου περίπατο και "νόμιμα".

 Άλλο παράδειγμα είναι ότι όταν κάποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) καταθέσει αγωγή εναντίον σου, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να δικάσει μέσα σε 100 ημέρες και ορίζει δικάσιμο. Οι προθεσμία που προβλέπεται για την κοινοποίηση της αγωγής στον καθού είναι μέσα σε 70 συναπτές ημέρες από την κατάθεση, όπως επίσης και για τον καθού ισχύει η ίδια ακριβώς προθεσμία να καταθέσει την άμυνά του - γραπτώς πιά - χωρίς να παραστεί κανείς στο δικαστήριο. Στην περίπτωση που η αγωγή κοινοποιηθεί στον καθού την τελευταία ημέρα προθεσμίας, στην ουσία δεν έχει την δυνατότητα και τον χρόνο να καταθέσει γραπτώς την άμυνά του. Υπ' όψιν ότι σε δίκη όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα δεν θα μπορείς να παραστείς. Η απόφαση  θα βγει από τον δικαστή μελετώντας τα στοιχεία στο γραφείο του.

  Καταλαβαίνεις τι σημαίνουν αυτά στην πράξη αγαπητέ συνέλληνα; Ότι καταλύεται και ότι άλλο έχει απομείνει από την δικαιοσύνη.Στην ουσία θα είναι ένα μόρφωμα που δεν θα έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη.

Βέβαια δεν είναι μόνον αυτά, μα και  πολλά άλλα.
Διάβασε παρακάτω ένα σχετικό άρθρο από άλλη πηγή.

Μετά τους δικαστές την σκυτάλη των κινητοποιήσεων πήραν οι δικηγόροι, οι οποίοι κατέρχονται σε τριήμέρη πανελλαδική προειδοποιητική αποχή από την ερχόμενη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου έως και την ερχόμενη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου. Εκτάκτως συνήλθε στην Αθήνα η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου στη Βουλή. Κατά την συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής η απόφαση ήταν ομόφωνη. Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή, επισημάνει ότι οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν αποσκοπούν στην ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης , αλλά εξυπηρετούν συμφέροντα των Τραπεζών. Υπογραμμίζει ακόμη η συντονιστική επιτροπή ότι η αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας. Κατ' αρχάς η συντονιστική επιτροπή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «από την ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου καθίσταται –δυστυχώς- σαφές ότι η εξαγγελία περί διαλόγου με τη νομική κοινότητα (δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές) ήταν άκρως προσχηματική». Αγνοήθηκαν «πλήρως οι εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και γνωστοποιηθεί –ήδη από τον περασμένο Αύγουστο- από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας». Ακόμη, αναφέρει η συντονιστική επιτροπή, ότι «παραγνωρίστηκε η ομόφωνη σχεδόν απόφαση της διοικητικής Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι –στην πλειονότητά τους- ατυχείς και σε κάθε περίπτωση απρόσφορες προς επίτευξη των σκοπών που τις συνοδεύουν». Επίσης, «εν ελήφθησαν υπόψη οι ανάλογου περιεχομένου αποφάσεις των διοικητικών Ολομελειών των μεγάλων δικαστηρίων της χώρας». Σύμφωνα με την συντονιστική επιτροπή, με το σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες: «α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων». Υπογραμμίζει, ακόμη, η συντονιστική ότι «πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας. β) Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης. γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του αγωγώσιμου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών. Είναι ευνόητο ότι η κατά ως άνω αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να βάλλεται. Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης , αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών. Η νομική κοινότητα ομονοεί ότι εν λόγω νομοσχέδιο όχι μόνον δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, αλλά αντίθετα επιτείνει στην επιβράδυνση της πολιτικής δίκης. Θα προκαλέσει στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής, ανασφάλεια δικαίου και εν τέλει έλλειμμα Δικαιοσύνης». Κατόπιν αυτών η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε ομόφωνα: 1. Προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων, από την Τετάρτη 19.11.2014 έως και την Παρασκευή 21.11.2014. 2. Ταυτόχρονη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων κάθε Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας την ερχόμενη Τρίτη 18.11.2014. 3. Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 19.11.2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ, με πρόσκληση σε συμμετοχή των εκπροσώπων των Ενώσεων των δικαστικών λειτουργών και των κοινωνικών φορέων (όπως ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,ΓΣΒΕ, ΤΕΕ, Επιμελητήρια, Σύλλογοι συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών κ.ά) για την ανάπτυξη των θέσεών μας επί του επίμαχου σχεδίου ΚΠΔ. 4. Συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων για την επεξήγηση των θέσεών μας επί του εν λόγω σχεδίου ΚΠΔ. 5. Σύγκληση έκτακτης Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων την ερχόμενη Παρασκευή 21.11.2014, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του ΔΣΑ.  Πηγη:http://www.protothema.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου