Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

On 2:16 π.μ. by Συνάντηση Ελλήνων in , ,    No comments

Στην Αγγλική:
Share this article so world see what is comming...

A Greek citizen is trying to protest all by himself, outside of the Greek Priministers court. He tells that it's his right to protest peasefully by the Greek Constitution. At the end he refuse to leave by voluntarily, and say to the police officers that they have to arrest him if they want him to leave. They do not have any accusition to arest him and just force him to leave the area. Also they took his banner away. Finaly they arrest him.

We Greeks are warning the Global comunity that if  Nations and people, leave suzerains to act as they do, very soon earth will be our prison for good. This is the final act to be established  New World Order. If Grece (ELLAS) falls, you are next and everything is lost. The human history will stop in our days.

It's a war between mankind and not-humans. Do not give up!!! UNITE !!!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου