Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

On 10:12 μ.μ. by Συνάντηση Ελλήνων in , ,    1 comment
Μια ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη πρόταση έχει βάλει στο τραπέζι ένας Συνέλληνας, ο Δημήτριος Γιασσιράνης, που στην ουσία εκφράζει τον κανόνα της απόλυτης δύναμης και κυριαρχίας  ενός ενωμένου λαού.
  Πρόκειται για μία πλατφόρμα (εφαρμογή στο internet) με την οποία θα μπορούν τα μέλη της να κάνουν προτάσεις, και πάνω σε αυτές να λαμβάνονται οι αποφάσεις  από όλους για μια κοινή δράση.   Η επιτυχία φυσικά αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται και από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Όσοι περισσότεροι συμμετέχουν ενεργά, ανάλογα μεγαλύτερη θα είναι και η επιτυχία του.
 Ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής, περιγράφεται σε ένα έξυπνο βίντεο που δημιούργησε ο ίδιος. Δώστε μια ευκαιρία στην ιδέα αυτή, και παρακολουθήστε το για να καταλάβετε.


Κάτω από το βίντεο, ακολουθεί ψηφοφορία σχετικά με την ιδέα του Δημήτρη Γιασσιράνη.


Επίσης ακούστε την συνέντευξη του Δημήτρη Γιασσιράνη στο Ράδιο Άρτα 101,5 εδώ

Καταθέστε την γνώμη σας σχετικά με την ιδέα του Δημήτρη (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις)
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://gro-el.blogspot.gr/ για περισσότερη ενημέρωση.

1 σχόλιο:

  1. Η ιδεώδης πολιτεία ενσαρκώνει τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές: είναι σοφή, επειδή οι άρχοντές της (οι φιλόσοφοι - βασιλείς) είναι σοφοί και την καθοδηγούν προς το Αγαθόν. Είναι ανδρεία, επειδή οι φύλακες - επίκουροι είναι ανδρείοι και μπορούν να υπερασπισθούν αφενός την εδαφική της ακεραιότητα και αφετέρου τις αξίες που προβάλλει το εκπαιδευτικό της σύστημα. Κοσμείται από σωφροσύνη (αυτοκυριαρχία και νομιμοφροσύνη), επειδή ανάμεσα στις τρεις τάξεις βασιλεύει η αρμονία, που προκύπτει από την υποταγή της κατώτερης στις ανώτερες. Είναι τέλος η πολιτεία αυτή δίκαιη, επειδή το κάθε στοιχείο εκπληρώνει τη λειτουργία του χωρίς να παρακωλύει τη λειτουργία των άλλων, με άλλα λόγια: ο καθένας πράττει το έργο που του έχει ανατεθεί .Εφόσον λοιπόν το όλον, η μεγάλη ψυχή, είναι ισορροπημένη και δίκαιη, και ο μικρόκοσμος, δηλαδή η ατομική ψυχή (στον Πλάτωνα ο όρος ψυχή δηλώνει και τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, ακόμη και τον νου) είναι αρμονική. Το κατώτερο μέρος (κίνητρο, τάση) της, το ἀλόγιστον ή ἐπιθυμητικόν, που επιδιώκει την εκπλήρωση των βασικών αναγκών , γι' αυτόν τον λόγο είναι φιλοχρήματο και φιλοκερδές . Και τα δύο μαζί υπακούουν στο ανώτερο στοιχείο, το λογιστικὸν που ηγεμονεύει· η αντιστοιχία ανάμεσα στα τρία μέρη της ψυχής και στις τρεις τάξεις είναι προφανής. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι δίκαιος, εφόσον τα τρία στοιχεία νους, καρδιά, επιθυμίες, που απαρτίζουν την προσωπικότητά του βρίσκονται σε αρμονική συμβίωση. Αν τα άλλα στοιχεία αρπάξουν την εξουσία του, τότε επέρχονται η σύγχυση και η καταστροφή. Την αρμονία διασφαλίζει η Δικαιοσύνη που απονέμει στον καθένα ό,τι του ανήκει και τον τοποθετεί στη θέση που του αρμόζει. Ο ορισμός αυτός μπορεί να είναι σωτήριος για μιαν επιχείρηση, αλλά σε μια κοινωνία που, όσο σοφός και αδέκαστος κι αν είναι, και με ποια κριτήρια θα καθορίσει τι πρέπει να πράττει ο άλλος; Δεν αναιρείται η ισότητα όταν εφαρμοσθεί η αρχή αυτή; Για να κατανοήσουμε τη σκέψη του Πλάτωνα θα πρέπει να την εντάξουμε σε ένα παραδοσιακό πλαίσιο προβληματισμού που συμπεριλαμβάνει ακόμη και κοσμολογικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, "Ἥλιος οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν. Ούτε ο ήλιος λοιπόν δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια μέσα στα οποία κινείται. Αν τυχόν και τα υπερβεί, τότε οι Ερινύες, οι βοηθοί της Δικαιοσύνης ......πρόσεξε τη χρήση του όρου επίκουρος........· και στην ιδεώδη πολιτεία επίκουροι ονομάζονται όσοι επιβλέπουν την επιβολή της τάξης, θα τον βρουν και θα τον επαναφέρουν στην τροχιά του. Ξεφεύγοντας από τα όριά του ο Ήλιος διαπράττει ὕβριν που τιμωρείται αυστηρά. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, για να μην διαπράττει αδικία, οφείλει να μην υπερβαίνει τα προσωπικά του όρια. Αν ο ίδιος δεν είναι σε θέση είτε από αισιοδοξια , είτε από ματαιοδοξία είτε από αδυναμία κρίσης να οριοθετήσει τον τομέα της δραστηριότητάς του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του εμπειρότερου, του σοφότερου, του σωφρονέστερου. Δικαιοσύνη λοιπόν είναι ένα είδος αρμονίας των αντιμαχομένων τάσεων της ψυχής. Η αρμονία αυτή πηγάζει από το γνωθι σαυτόν και τον συνακόλουθο αυτοπεριορισμό. Αν ο άνθρωπος διευρευνήσει τον εαυτό του και αποδεχτεί τα όριά του, τότε η συμπεριφορά του απέναντι στους συναθρώπους του, στην πόλη, στους θεούς, στη φύση είναι η ορθή.Από την άποψη αυτή στη δικαιοσύνη εμπεριέχονται και οι τρεις άλλες αρετές, η σοφία που διαβλέπει και εκτιμά το βάρος της προσωπικότητάς μας, η ανδρεία που έχει το θάρρος να αποδεχθεί την εκτίμηση, και τέλος η σωφροσύνη που επιβάλλει τον αυτοέλεγχο.
    Κωνσταντινιά Ντέμου {Μακεδόνισσα}

    ΑπάντησηΔιαγραφή