Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Λιμποβίσι 21 Σεπ. 2014

Κατα την επίσκεψη μεγάλου αριθμού συνελλήνων
στο χωριό Λιμποβίσι, στην οικεία του Θ. Κολοκοτρώνη
συναντήσαμε τον εθελοντή φύλακα του μουσείου
τον κ. Βασίλη Νέζη, οπου μας περιέγραψε τα προβλήματα
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, στην προσπάθειά του
να κρατήσει ζωντανή την ιστορία μας.