Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Προοίμιο.
(Από το καταστατικό της ΕΝ.Κ.Ε)
Ο σκοπός δημιουργίας της ΕΝ.Κ.Ε (Ενωμένη  Κίνησις Ελλήνων) έχει στόχο την αναπροσαρμογή των αναγκών του Έλληνα πολίτη ώστε να επιτευχθεί με εποικοδομητικό τρόπο η πνευματική και οικονομική ισορροπία στον τρόπο ζωής του, με σκοπό την επανάκτηση των ονείρων κάθε Έλληνα αλλά και την διασφάλιση του Ελληνικού Συντάγματος το όποιο ορίζει την παρουσία της Δημοκρατίας στο Άρθρο 1 και παραγράφους 2 και 3. 

Είναι αδιανόητη η ταυτόχρονη παρουσία μετανάστευσης Ελλήνων στο εξωτερικό ως διέξοδο από την αύξηση της ανεργίας, που καλπάζει με αυξητική τάση την πατρίδα μας και η ανεξέλεγκτη είσοδο των λαθρομεταναστών ή μεταναστών από άλλες χώρες, με σκοπό την εργασία, όταν το Άρθρο 4 και παράγραφο δυο του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις όλων των Ελλήνων και όχι να έρχονται οι μετανάστες ενώ φεύγουν Ελληνόπουλα. Το Άρθρο 22 και παράγραφο 1 ορίζει στο κράτος να μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Αδιάψευστη απόδειξη η ανάγκη μετανάστευσης, αλλά και την ύπαρξη τεράστιας ανεργίας.
Είναι αδιανόητη και αντισυνταγματική η απουσία παιδείας και εκπαίδευσης, σε σημείο ν’ αποφεύγουν πλέον οι Έλληνες την χρήση της Ελληνικής γλώσσα και γραφής, με αποτέλεσμα τα ήθη όσο και τα έθιμα να τείνουν προς εξαφάνιση, ενώ στο Άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος δηλώνει στην παράγραφο 2 την ευθύνη του κράτους στον τομέα αυτό

Είναι αδιανόητη και αντισυνταγματική η θλιβερή οικονομική και πνευματική ποιότητα της ζωής των Ελλήνων, οι οποίοι προέρχονται ως Έθνος από προγόνους όπου κάποτε εμπνεύστηκαν την φιλοσοφία και τις επιστήμες, συναντώντας εδώ για δεύτερη φορά το Άρθρο 22 με όλες τις παραγράφους του, όπου δεν τηρείται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Είναι αδιανόητο αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα, όταν γνωρίζουμε πως όλες οι χώρες του κόσμου έχουν ως βάση για την ανάπτυξή τους, αυτά που διδάχτηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, ενώ στην Ελλάδα τους παραβλέπουμε, θεωρώντας τους μύθους.
Είναι αδιανόητο, αντισυνταγματικό και ανεπίτρεπτο να επεμβαίνουν και να παρεμβαίνουν  ξένοι οικονομικοί παράγοντες κρατών στην Ελλάδα ή να εφαρμόζουν οι Ελληνικές κυβερνήσεις εντολές τους, δημιουργώντας προβλήματα στο εσωτερικό του Κράτους.Το Άρθρο 4 στην παράγραφο 3 ορίζει την αφαίρεση της Ελληνικής ιθαγένειας απ’ όσους εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και συγκεκριμένα αναφέροντας: «που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα o νόμος». Το «ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία» .. μπορεί να εννοηθεί ότι ανέλαβε υπηρεσία ( ή διορίστηκε )  από ξένους για να εκτελέσει εντολές (κρίνοντας από το αποτέλεσμα) αντίθετες προς τα Εθνικά συμφέροντα. Η παράδοση πολλών Εθνικών εξουσιών όπως η οικονομική διαχείριση της Ελλάδας - εκτελώντας εντολές της Τρόικα με αποτέλεσμα καταστροφικό για την οικονομία των Ελλήνων πολιτών  -  έχει επιδιωχθεί και καθιερωθεί από την υπάρχουσα και προγενέστερη κυβέρνηση ,αντίθετα με ότι ορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα.
Η Ενωμένη  Κίνησις Ελλήνων επιδιώκει με την παρουσία της την αποκατάσταση των ισορροπιών και την διόρθωση της πορείας όσο αφορά την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων, ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα και να επανακτήσει το κύρος που της αξίζει, όπου είναι και πάγια αναφορά - με σκοπό την επίτευξη - σε πολλά Άρθρα του Συντάγματος.

Η Ενωμένη  Κίνησις Ελλήνων θεωρεί ότι η έως σήμερα πολιτικοί εκπρόσωποι κομμάτων που διεκδικούν και κατέχουν την εξουσία, αλλά και έχουν οποιαδήποτε θέση μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, δεν είναι οι κατάλληλοι για την επίτευξη προόδου των Ελλήνων  και τους θεωρεί όλους υπεύθυνους για την κατάσταση που επικρατεί. Το Ελληνικό Σύνταγμα στο Άρθρο 51 στην παράγραφο 2 και στο Άρθρο 59 παράγραφο 1 το αναφέρει, με τον όρκο τους να  υπακούουν στο Σύνταγμα όπου ορίζει αυτούς ως υπερασπιστές των Ελλήνων πολιτών και συμφερόντων τους, με κάθε έννομο τρόπο. Το αποδεικνύει και το Άρθρο  60 με τις παραγράφους του 1 και 2, όπου το Σύνταγμα τους δίνει το δικαίωμα της ελευθερίας τους να εκφραστούν αλλά και της παραίτησής τους, προστατεύοντας τους με το Άρθρο 61 γι αυτή τους την ενέργεια. Ο λόγος παραμονής τους σε μια βουλή η οποία δεν υπερασπίζεται το Ελληνικό Σύνταγμα και τα Εθνικά συμφέροντα, μαρτυρά την συμμετοχή τους, από την στιγμή που η παρουσία τους μέσα στη βουλή, δεν σταματά ούτε βελτιώνει την καθοδική και καταστροφική κατάσταση η οποία επιδεινώνει την κοινωνική και οικονομική καταστροφή στην Ελλάδα.  
Η Ενωμένη  Κίνησις Ελλήνων δεν θεωρεί τον εαυτό της ως πολιτική παρουσία με τις μέχρι σήμερα προϋποθέσεις και δομές  που επικρατούν, αλλά επιδιώκει την δημιουργία μίας νέας πολιτικών, γενιάς βγαλμένης από τα σπλάχνα των Ελλήνων κι αποφασισμένης να αποδείξει ότι ξέρει να διαχειρίζεται τα συμφέροντα της Ελλάδας καλύτερα από αυτούς που την έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Με το δικαίωμα που της δίνει το Ελληνικό Σύνταγμα με το Άρθρο 29 και παράγραφο 1, δηλώνει την διάθεση να υπερασπιστεί το Ελληνικό Σύνταγμα και να φροντίσει για την παρουσία και καθιέρωση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Στην Ενωμένη  Κίνησις Ελλήνων δεν έχει θέση κανένας πολιτικός της χθεσινής γενιάς και θα επανδρωθεί από νέους δραστήριους ανθρώπους που δεν είχαν κάποια μόνιμη και εξειδικευμένη κομματική ιδιότητα σε άλλους πολιτικούς φορείς στο παρελθόν.
Η Ενωμένη  Κίνησις Ελλήνων θεωρεί το Έθνος των Ελλήνων οικογενειακή υπόθεση.
Η Ενωμένη  Κίνησις Ελλήνων θα επιδιώξει την ανάσταση της πραγματικής Ελλάδας που η ιστορία της ξεκινά από πολλούς αιώνες π.Χ έως σήμερα.
Η Ενωμένη Κίνησις Ελλήνων δεν έχει καμία παραδοσιακή πολιτική τοποθέτηση δεξιά ή αριστερά, πάρα μόνο έχει Ελληνική θέση, η οποία προστατεύει τα όποια Ελληνικά συμφέροντα του τόπου και των πολιτών της, απέχοντας από οιονδήποτε διχαστικό χρωματικό και ιδεολογικό χαρακτηρισμό. Τα ονόματα που αποτελούν την Ιδρυτική Επιτροπή της ΕΝ.Κ.Ε.

Είχαμε υποσχεθεί να ανακοινώσουμε τα πρόσωπα της Ιδρυτικής Επιτροπής και ήρθε η ώρα να δοθεί η απάντηση σχετικά με τα πρόσωπα.
Πριν όμως ανακοινωθούν τα ονόματα, πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος ύπαρξης αυτών των ανθρώπων ως Ιδρυτική Επιτροπή.

Ο λόγος ύπαρξης αυτής της Επιτροπής είναι να εποπτεύει την σωστή λειτουργία της ΕΝ.Κ.Ε ( ή όποια άλλη μομφή λάβει, με συγχώνευση σε έναν ενιαίο φορέα με άλλες κινήσεις ) και δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα ή διεκδίκηση διοικητικών θέσεων παρά μόνο αυτή του επόπτη. 
Είναι ο μηχανισμός άμεσης επαφής των μελών μαζί του, με την εντολή τους να προστατεύει και διασφαλίζει την σωστή λειτουργία και την δομή διοίκησης που θα προκύψει από τα μέλη της ΕΝ.Κ.Ε (η άλλου ενιαίο πλέον φορέα) για να διεκδικήσει την εξουσία.
Είναι ο μηχανισμός έλεγχου για την σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των άρθρων του καταστατικού.
Βάση καταστατικού έχει το δικαίωμα – σε περίπτωση παραβίασης του καταστατικού από την Διοίκηση – να καλέσει Γενική Συνέλευση και να εκθέσει το Δ.Σ, δίδοντας το δικαίωμα στα μέλη - με ψηφοφορία - να τους αφαιρέσουν την εξουσία αντικαθιστώντας τους.
Όσοι υπάρχουν ως Ιδρυτική Επιτροπή δεν έχουν το δικαίωμα - βάση καταστατικού – να λάβουν οποιαδήποτε άλλη διοικητική θέση μέσα στην κίνηση.
Η προσωρινή αυτή Ιδρυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την δόμηση κι επάνδρωση της ΕΝ.Κ.Ε, την επαφή με άλλους φορείς και συνοδοιπόρους, την διάδοση της ιδέας και την προώθηση ως την ολοκλήρωσή της και τέλος στην δημιουργία της Πρώτης Γενικής Συνέλευσης όπου θα ζητήσει την έγκριση από τα μέλη να συνεχίσει το έργο της ως επόπτης, όπου το καταστατικό ορίζει γι αυτή την Επιτροπή.

Τα ονόματα είναι :

Χαράλαμπος Μπάστας .. υπεύθυνος Κεντρικού Τομέα Ελλάδος.
Άννα Ηλέκτρα Νίκου .. αναπληρωματικό μέλος.
Νίκος Λιακόπουλος .. υπεύθυνος Νότιου Τομέα Ελλάδος.
Κωνσταντίνα Ντέμου .. υπεύθυνος Βόρειου Τομέα Ελλάδος.
Παναγιώτης Σαρταμπάκος .. αναπληρωματικό μέλος.

Διευκρίνηση.
Η σειρά τοποθέτησης των ονομάτων δεν έχει καμία σημασία, καθώς κανένας δεν έχει ανώτερη θέση από τον άλλον, παρά μόνο κάποιες διαφορετικές αρμοδιότητες.
Σας ευχαριστούμε…

Απο την Ιδρυτική Επιτροπή της ΕΝ.Κ.Ε